iškuisti

iškuisti
1 iškuĩsti, iškuĩčia (ìškuičia Plv), iškuitė tr. 1. iškasti, išknisti, iškapstyti, išrausti: Viščiukai daržą ìškuitė Skr. Daržely vištos daug gėlių ìškuitė Ldvn. Iškuitė minkštą daržo žemę Vrb. Visus agurkus ìškuitė Plv. | Šalia sienos išpuolė bomba ir žemę ìškuitė, o mum nieko nepadarė Vlkv. 2. ieškant išnaršyti, išgriozti: Ìškuičiau visus pakampius – peilio neradau Skr. 3. kuičiant, naršant surasti, ištraukti: Senė iš kažin kur iškuitė šimtinukę Brt. 4. refl. pamažu apsitvarkyti, išsirengti kur: Kadai aš atsikėliau, ale kol jūs išsikuĩčiat, tai į Eržvilką gali pėkščias nueit Jrb. \ kuisti; apkuisti; atkuisti; įsikuisti; iškuisti; nukuisti; pakuisti; parkuisti; prasikuisti; prikuisti; sukuisti; užkuisti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • įskuisti — 1 įskuĩsti intr. 1. Š įšėlti, įdūkti: Įskuĩto šuo, t. y. įdūko J. Tu skuiste įskuĩtęs, kaip šuniukas linksmas J. Vaikai, ko teip įskuĩtot? Plt. 2. įsikarščiuoti, įsismaginti: Tai kad įskuĩto tie vyrai, jei tik nepradės mušties! Varn. | refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškuisti — iškui̇̃sti vksm. Vi̇̀štos daržẽlį i̇̀škuitė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • suskuisti — 1 suskuĩsti intr. NdŽ įskuisti, įnikti: Vaikai suskuĩto galuoties Slnt. skuisti; įskuisti; paskuisti; prisiskuisti; suskuisti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkuisti — 1 apkuĩsti, apkuĩčia, àpkuitė 1. tr. aptvarkyti, aptriūsti: Visi susirgom, tai ji àpkuitė mus Žal. | refl.: Kolei apsikuiti (apsitriūsi, apsirengi), tai ir susivėlini Gs. Na, tai ant galo gi apsikuitė! Jž. 2. refl. tr. šiaip taip apsidirbti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkuisti — 1 atkuĩsti, atkuĩčia, àtkuitė intr. greit atbėgti, atlėkti: Pamačiusi, kas atsitiko, iš namų atkuičia takeliu kalvienė A.Vencl. Ale kad Vincė dar neatkuĩčia Pc. Àtkuičiau visą verstą risčia, dabar pasilsėti noriu Brt. Vienoj vietoj pamačiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuisti — 1 kuĩsti, kuĩčia ( ia), kuĩtė ( ė) 1. tr. kasti, kapstyti, draskyti: Vištos kuičia daržą Stak. Višta išlenda pro štakietus ir kuĩčia Plv. Viščiukai tabaką kuĩtė Plv. | Moterys nusmailintom lazdom kuitė (pureno) žemę rš. Aš jais (duobes)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukuisti — 1 nukuĩsti, nukuĩčia, nùkuitė 1. intr. nubėgti, nulėkti: Nukuĩsk į kaimynus parnešti kirvį Brt. Ištrūko kiškelis ir kaip vėjas nùkuitė į mišką Ėr. 2. refl. su snapu nusipašioti plunksnas, nusišerti (apie paukščius): Snapą įkišęs žąsiukas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakuisti — 1 pakuĩsti, pakuĩčia, pàkuitė 1. tr. kiek padirbinėti, patriūsti: Ką aš ten vienas nudirbsiu – šį tą pakuĩsiu, ir gana Skr. | refl.: Kol mes pasìkuitėm, tai ir pietūs atėjo Šmk. 2. refl. pasirausti, pasinaršyti, ieškant ko: Midaunis,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parkuisti — 1 parkuĩsti, parkuĩčia, par̃kuitė intr. smarkiai parbėgti, parlėkti: Kap be dūko par̃kuičiau namo Brt. Lietus užėjo, ir visi par̃kuitė namo Ėr. kuisti; apkuisti; atkuisti; įsikuisti; iškuisti; nukuisti; pakuisti; parkuisti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskuisti — 1 paskuĩsti intr. 1. padūkti, pasiusti, patrakti: Ar vaikai paskuĩto, kad pradėm galvoms eita? Dr. A paskuitai, vaikali, kurį kelmą čia išsimislijai knisti?! Vvr. Paskuĩto gatavai, kad aš galėjau užmiršti pirštines! Grg. Paskuĩtęs yra muno… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”